چاپ
دارپا به دنبال "دانلود" اطلاعات در مغز است!

سازمان "پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا"(DARPA)در پی راهی برای "آپلود" مهارت‌ها و مطالب توسط مغز به جای فراگیری آنهاست. 
Joomla SEO by AceSEF