مفهوم مالکیت فکری :

به جای مالکیت معنوی، بهتر است از اصطلاح مالکیت فکری استفاده شود این واژه ترجمه ی Intellectual Property است Intellectual به معنی ذهنی و فکری، Property هم به معنای دارایی یا مالکیت است. Intellectual Property مالکیتی است که ناشی از فکر است. مالکیت محصولاتی که فیزیکی و ملموس هستند مثل صندلی، خانه که Physical Property است، اینها دارایی های محسوس و قابل لمس به شمار می روند، ولی یک موزیک، فیلم یا طرح صنعتی یا اختراع، از جنس فکر هستند که قابل لمس نیستند گرچه در یم شی قابل لمس تجلی پیدا می کنند اما چیزی که آفریده ی پدیده آورنده است یک امر غیرمحسوس است و به این خاطر مالکیت یا دارایی فکری نامیده می شود. شاید اصطلاح معنوی از این باب است که در ایران با امور معنوی بیشتر انس داریم! دلیل دیگری هم وجود دارد ، در بحث کپی رایت یک مولف دوگونه حق دارد یک حق مادی و اقتصادی و دیگری حق اخلاقی که حق اخلاقی را می توانیم بگوییم حق معنوی بخشی از حقوق مالکیت فکری است. به هر حال جدای از این بحث ها مالکیت فکری عبارت است از حقوق قانونی که از فعالیت ذهنی و فکری در عرصه های مختلف صنعتی، علمی و ادبی و هنری به وجود آمده باشد و در واقع مالکیت فکری محصول ذهن است که این محصول ذهن می تواند تحت حمایت یک فرد یا موسسه درآید. شخص حقیقی یا حقوقی دارنده مالکیت فکری می تواند محصول فکری خود را آزادانه در اختیار همه بگذارد یا اینکه آن را کنترل کند و در انحصار خود قرار دهد. مثل کسی که کتابی را تدوین می کند، می تواند چاپ آنرا در انحصار خود بگیرد، کنترل کند و آنطور که خودش می خواهد از آن استفاده کند. یا به همگان اجازه دهد به رایگان یا در ازای پرداخت حق الامتیاز از آن بهره برداری کنند. Intellectual Property Rights که به اختصار به آن IPRs گفته می شود نسبت به شی یا محصول فیزیکی بیرونی اعمال نمی شود بلکه نسبت به آفرینشی که اثر وجود دارد اعمال می شود. به عنوان مثال مالکیت فکری به خود کتاب مربوط نمی شود. مثلا اگر کتابی را خریداری می کنید مالک یک شی می شوید، ولی مالک فکری کتاب، خالق محتوای آن کتاب است. در فیلم یا موسیقی هم همینطور است. بنابراین مالکیت فکری به محتوا و نفس اثر تعلق پیدا می کند. خالق اثر مالک آن است. به طور کلی حق مالکیت دو جنبه دارد. یکی اینکه به مالک اختیار تصرف در مال را می دهد. دیگر اینکه مانع تصرف دیگران در آن می شود. بطور مثال کسی که مالک یک دستگاه اتومبیل است می تواند این اتومبیل را هرگونه که دوست دارد استفاده کند. همینطور می تواند دیگران را از استفاده مال منع کند و اجازه استفاده ندهد. پس در واقع این مساله دو بعد دارد یک بعد " ایجابی" یعنی خودتان هر استفاده ای بخواهید می توانید بکنید و یک بعد منفی و "سلبی" که می توانید مانع استفاده دیگران شوید. مالکیت فکری هم همینطور است به عنوان مثال اگر می گوییم طرح صنعتی ثبت شد و شما مالک قانونی آن شناخته شدید. شما هستید که می توانید این طرح صنعتی را اجرا کنید و در جایی به کار ببرید و به بازار عرضه کنید که همان بعد ایجابی است و همینطور می توانید مانع استفاده دیگران شوید یعنی در واقع دیگران بدون اجازه شما می توانند طرح شما را پیاده و به بازار عرضه کنند که همان بعد سلبی است.
انواع و اقسام محصولاتی که مالکیت فکری برای آنها مطرح هست را می توان نام برد: کتاب، انواع اجراها (اجرای هنری خوانندگی، نوازندگی و ...)، نقاشی، برنامه های رادیو تلویزیونی، فیلم های ویدئویی، برنامه های رایانه ای، طرح ها، تصاویر، علائم تجاری، اختراعات، نشانه های جغرافیایی، نام شرکت ها، فرمول های شیمیایی، گونه های گیاهی، عطرها و ... محصولاتی هستند که هر کدام به نوعی در آنها مالکیت فکری حضور دارد.

چطور از مالکیت فکری حمایت می شود؟

قانون به کسی که خالق یک اثر ادبی-هنری یا مخترع است حقوق اختصاصی می دهد که بتوان از اثر یا اختراع خود بهره برداری تجاری کند.حقوق مالکیت فکری می تواند فروخته شود، لیسانس شود و یا بخشیده شود.یعنی خالق اثری می تواند خودش از آن استفاده کند یا از طریق فروش امتیاز یا لیسانس از آن بهره برداری کند. لیسانس(license)مثل یک قرارداد اجاره است مالکیت محفوظ است ولی در مدت محدودی اجازه بهره برداری به دیگری داده می شود. یک محصول واحد همزمان میتواند با بیش از یک یا چند مالکیت فکری حمایت شود.به عنوان مثال در مورد یک لپ تاپ ،در آن واحد انواع و اقسام حقوق مالکیت فکری حضور دارد.از لحاظ فنی و سخت افزاری یک اختراع است. در عین حال نرم افزارهای آن به عنوان کپی رایت،دیزاین آن به عنوان طرح صنعتی و علامت روی آن به عنوان علامت تجاری قابل حمایت است.بنابراین یک محصول میتواند همزمان موضوع چندین نوع مالکیت فکری قرار بگیرد.
حقوق مالکیت فکری را قانون اجرا می کند که با توجه به قانون هر کشوری سطح حمایت از مالکیت فکری میتواند کم یا زیاد باشد.البته به غیر از قانون های داخلی ، قوانین بین المللی و موافقت نامه ها یا عهدنامه های بین المللی وجود دارد که چند کشور عضو آن هستند و متعهد می شوند در روابطشان از حقوق اتباع یکدیگر در خاک یکدیگر حمایت کنند.مثلا در کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس (مصوب 1883) که ایران هم در سال 1337 عضو آن شد،هر یک از کشورهای عضو متعهد شده اند تا از اختراع،علامت تجاری و طرح صنعتی اتباع خود در خاک یکدیگر حمایت کنند.

اهداف نظام مالکیت فکری چیست؟

چرا باید از مالکیت فکری حمایت شود و چه کسی از آن نفع می برد؟ حمایت از مالکیت فکری مخالفینی هم دارد. چرا که معتقدند اگر اتفاق بیافتد،ایجاد انحصار می شود و دانش،اطلاعات و صنعت در انحصار شخص یا شرکتهای خاصی قرار می گیرد و بقیه نمی توانند از آن بهره ببرند و یا انحصار موجب شود تا آن را گران کنند و به دست دیگران نرسانند و یا هر قیمتی به آن بدهند. اما موافقین ، یکی از کارکردهای اصلی مالکیت را ایجاد انگیزه می دانند.افراد سرمایه مادی و ذهنی خود را به کار می برند نوآوری می کنند و اگر ببینند که از حاصل فکر آنها ،قانون حمایت می کند و با ناقض قانون برخورد می کند انگیزه ای برای نوآوری و توسعه بیشتر در علم و فناوری خواهند داشت. اگر حمایتی از طرف قانون نباشد افراد دلسرد می شوند و انگیزه کار از بین می رود. این انگیزه نه تنها برای فرد بلکه برای جمع مفید نیز است و توازنی بین نیازهای خالق اثر و جامعه به وجود می آورد. از سوی دیگر جامعه هم به اشکال مختلفی از حمایت مالکیت فکری می تواند بهره مند شود؛ به طور مثال حمایت از مالکیت فکری باعث رقابت سالم در بازار می شود در صورتی که اگر این حمایت وجود نداشته باشد رقابت مکارانه ای ایجاد می شود که مشتریان فریب می خورند و منجر به رواج کالاهای تقلبی در بازار خواهد شد.پس این حمایت موجب رقابت سالم افزایش کیفیت کالاها،رشد تکنولوژی و فناوری خواهد شد.

چه حقی قابل حمایت است؟

در حقوق مالکیت فکری از ایده حمایت نمی شود،ایده تا زمانی که تجلی پیدا نکرده و بیان نشده است از آن حمایت نمی شود. ایده با توجه به این که به چه حوزه ای وابسته است متفاوت است،گاهی ایده یک رمان است تا زمانی که در ذهن نویسنده است و بیانش نکرده جایی برای حمایت ندارد اما همین که بیان شد ،انتشار یافت،از آن ایده اظهار شده حمایت می شود در اختراع هم ایده ای که قابل حمایت است که سه شرط داشته باشد؛جدید، قابل کاربرد صنعتی باشد و دارای خلاقیت،ابتکار و نوآوری باشد. با شرایط خاصی تجلی پیدا کند تا قانون از آن حمایت کند.
برای مثال ایده چراغ روشنایی اگر در ذهن ادیسون می ماند،حقوقی هم نداشت ولی زمانی که اظهار می شود و قابلیت اجرا پیدا می کند ،قانون از آن حمایت می کند. مدت حمایت هم محدود است. مدت حمایت از هر اختراع ،20 سال است و بعد از آن وارد دارایی های عمومی (public domain) می شود یکی از دفاع هایی که موافقین مالکیت فکری در قبال مخالفینشان دارند ، همین بحث محدودیت زمانی در حمایت است . حمایت محدود از اختراع موجب می شود تا مخترع با خیال راحت اختراعش را فاش و ثبت کند و بیست سال هم از آن بهره برداری کند و پس از آن همه می توانند از آن استفاده کنند.
بایدبدانیم که قانون بخشی از کار را انجام میدهد و در حیطه خود میتواند حمایتی را انجام دهد.اگر طرحی ثبت شده باشد و ببینید که شخص دیگری آن را تولید کرده می توانید شکایت کنید و قانون مانع تولید آن می شود انتظاری که از چیزی داریم باید در حوزه خودش باشد. بنابراین توصیه حقوقدانان این است که قبل از ارائه،طرح را ثبت کنید.
قانون معجزه نمی کند! قانون برای شما این حق را می شناسد که اثبات کنید و جلوی متخلف را بگیرید و مطالبه خسارت کنید که کار آسانی هم نیست و در کشور ما دردسر بیشتری هم دارد،مثلا در کشورهای پیشرفته آنقدر ریسک و هزینه تخلف بالاست که معمولا کسی به دنبال آن نمی رود

مدارک لازم جهت ثبت :

کپی شناسنامه و کارت ملی توضیحات نوشتاری کامل و جامع به گونه ای هم مزایا و هم معایب را در برگیرد

دیدگاه‌ها   

#22 سینا 1399-01-25 21:32
سلام من چند ایده ی مترجمی دارم که نمونش تویه بازار پیدا نمیشه همچنین ایده اینکهاز رعد وبرق چطور برق شهری تولید کرد وایده محفظه حمل زندایان بسیار مهم وخطرناک هرکی خواهد بخره زنگ یزنه01970438644
نقل قول کردن
#21 مهدی رزقی 1398-12-09 09:57
دوستان عزیز سلام

بنده یه ایده ای دارم که تا حالا تو هیچ جای دنیا اجرا نشده من میخوام این ایده ی خوب رو بفروشم چون بنده دانش اموز کنکوری هستم وقت رسیدگی بهش رو ندارم.
شماره تماس:09147038735
قیمتش هم 40میلیون
ولی مطمین باشین که میلیاردها می ارزه.
اگه کسی واقعا خریداره زنگ بزنه در ضمن این طرح توی 8 صفحه خلاصه شده ولی بازم اینو میگم هر کسی این طرح رو به مرحله ی اجرایی رسوند برندست.
نقل قول کردن
#20 محمدghghgh 1398-08-08 13:04
سلام یه ایده در حد کشوری دارم نیاز به یه اسپانسر دارم ایده ی من کاملا بکر و اگر اجرایی بشه اولین بار در کشور هندل میشه
و با توجه به اینکه حضور شخص را لازم نمیدونه کاملاعالیه
09174878069
نقل قول کردن
#19 saeid 1398-05-07 06:39
#15 نرگس حسین نیا 1397-06-13 07:10
باسلام بنده ایده ای دارم که نهایتا با 10 میلیون تومن بلکه کمتر هم میشود راه اندازی شود و موجب اشتغال دهها میلیون نفر خواهد شد . اما چون این ایده در حیطه شغلی و تحصیلی خودم نیست حاضرم با مبلغ کمی آن را واگذار کنم

درود و احترام
در صورت امکان تمایل به همکاری در خصوص طرح شما دارم
با سپاس
نقل قول کردن
#18 محمدرضا 1397-07-03 08:43
سلام دوستان من ایده اپلکشنی دارم و میدونم حطمأ ایدم میگیره ولی به یک اسپانسر و یا سرمایه گذار نیاز دارم من دنبال پول نیستم فقط میخوام دنیای مجازی رو پیشرفت بدم
نقل قول کردن
#17 فرزاد 1397-06-15 19:30
سلام من یک ایده برای درهای ضد سرقت دارم که امنیت در هارو به قدری بالا میبره که دزد اگر دیوارو خراب کنه وارد خونه بشه خیلی راحت تر براش تا از در بخواد وار شه طرحم امادست ولی برای اجرا پول کافی ندارم
نقل قول کردن
#16 اسطوره2 1397-06-14 20:59
من میتونم از هیچی انرژی درست کنم تو دنیا 5 نفر ادعا کردن حالا من میخام این راه ادامه بدم
نقل قول کردن
#15 نرگس حسین نیا 1397-06-13 07:10
باسلام بنده ایده ای دارم که نهایتا با 10 میلیون تومن بلکه کمتر هم میشود راه اندازی شود و موجب اشتغال دهها میلیون نفر خواهد شد . اما چون این ایده در حیطه شغلی و تحصیلی خودم نیست حاضرم با مبلغ کمی آن را واگذار کنم
نقل قول کردن
#14 مهدی مظفری 1397-05-24 22:20
سلام
من یه ایده در مورد صنعت بیمه دارم که میتونه تحولی عظیم در زمینه فروش و اشتغال تو کشور ایجاد کنه.
کسی مایل بود به این شماره تو تلگرام پیام بده یا زنگ بزنه
در حال حاضر روش کار میکنم به زودی تموم میشه
۰۹۳۷۴۲۱۰۹۱۷
نقل قول کردن
#13 شایان 1397-05-12 05:14
سلام من ایده ای دارم که باعث یه انفجار وتحول عظیم تو یه صنعت ترنسلیتر می شه
نقل قول کردن
-2 #12 محمدرضا طالبی منصور 1397-04-31 12:54
سلام ایده سینمایی دارم موضوعش مذهبی اجتماعی قیمت برای فروش 20000 دلار
نقل قول کردن
#11 م.ح.نیازی 1397-04-07 06:08
سلام
اگه کسی هست که دوست داره درباره ایده ها و... باهم صحبت کنیم خوشحال میشم...
این آیدیه تلگرام منه:
MHossein_Niazi@
نقل قول کردن
#10 م.ذاکری 1396-12-28 08:33
سلام..ایده اپلیکیشنی دارم که میشه ماهی ازش تا۳۰۰میلیون هم در آورد..حتی بیشتر..مطمئنم صد در صد میشه..
به یه اسپانسر نیاز دارم..
۰۹۳۹۵۱۵۳۴۴۷
نقل قول کردن
#9 کاردو 1396-12-06 23:48
سلام بنده یک ایده اپلیکیشنی سازمانی اداری تجاری دارم اصلا فروشی نیست فقط به یک اسپانسر یا سرمایه گذار شخص یا سازمان نیاز دارم . جهت ارتباط باشماره های زیر تماس حاصل فرمایید. 09301274923....09147857687
نقل قول کردن
#8 امیر 1396-12-02 21:49
سلام ایده من کارامد وقابل اجرا ودر باره تکنولوژی هوشمند ولوازم خانگی است دنبال خرید وفروش ان هم نیستم مثل این اقاییونی که فکر میکنند از چند تا فکر مسغره وغیر عملی میشود میلیاردر شد من فقد میخام این لوازمو بسازم لطفا جدی بگیرید
نقل قول کردن
#7 امیر 1396-12-02 21:43
سلام اسپانسر نمیخام فقد یه نفر که بتونه چند تا برد الکتریکی رو بهم معرفی کنه تا یه استارت برای چند تا ایده مهم رو شروع کنم کسی هست که از الکترونیک سر در بیاره و بتونه به من کمک کنه
نقل قول کردن
#6 رامین 1395-11-23 01:11
ایده من خودرو هست که نیاز به سوخت های فسیلی نداره و انرژی اون از خود خودرو و محیط پیرامون هست هزینه کم و بدون آلودگی میتونه تو کلان شهر ها استفاده بشه و دیگه هوا آلوده نشه.البته هنوز ثبت نشده جهت اسپانسر و فروش ایده۰۹۱۷۶۵۶۲۶۹۵ رامین طاهری
نقل قول کردن
#5 رامین 1395-11-23 01:04
درود بنده ایده ای دارم که در حفظ منابع طبیعی میتونه بسیار کمک کنه دنبال اسپانسر خوب هستم یا هم اگر کسی مایل باشه ایدم رو میفروشم سپاس
نقل قول کردن
#4 محسن واخته 1395-10-08 22:09
سلام چندتا ایده ناب وپول ساز دارم می خوام بفروشم یا اسپانسر برای تولیدش می خوام.1.گهواره هوشمند الکتریکی که نمونه شم ساختم دارم ثبتش می کنم.2.سیستم کولر خنک کننده برای موتور سیکلت که نمونه شم ساختم با هزینه ی کم اماده ی تولید انبوهه که تا تابستون(یعنی 5ماهه) بشه ازش میلیاردی پول دراورد.3.ایده برای لولزم جانبی موبایل که اونم خیلی پولسازه و واقعا یکی از مشکلات بزرگ استفاده کننده های موبایل رو حل می کنه.4.چندتا ایده پولساز دارم برای تولید اپلیکیشن درامدزا.5.یه ایده ی فوق العاده توپ دارم برای کسانی که توی کار انیمیشن سازی حرفه ای باشن این ایده فوق العاده پولسازه برای اون شخص یا تیم انیمیشن ساز.6. یه ایده هم دارم برای نصل جدید فلش مموری هزینه ی خیلی کم ولی پولساز.محسن واخته 09192526549
نقل قول کردن
#3 فرزاد 1395-09-21 17:10
سلام دو ایده دارم که خیلی وقته تو سرمه ولی بخاطر نبودن پول نتونستم حتی تست کنم که میشه یا نه

1 متوریکه بدونه سوخت کار میکنه کاملا مکانیکی

2 ترمز خودرو بصورت گیربکسی .دیگه لنتی در کار نیست با این ترمز
نقل قول کردن
+1 #2 رحیم 1395-07-22 12:06
سلام ایده عالی مدتی است که به مهار کردن درد میگرن با نقاط ماشه ای بدن وپیدا کردن راز ان با طب سوزنی وسنتی دست یافتم وبا215شخص داوطلب بدون هیج عوارضی اولی خودم امتهان کردم وهمگی به ارامش مطلق ودایم رسیدن مزده خوبی برای مبطلا یان به این درد زمین گیر کننده برای ثبت ان ارسال میگردد یاراحمدی09166651803
نقل قول کردن
-4 #1 حامد 1395-06-31 13:59
سلام.من یه ایده و نظریه علمی خوبی دارم که تقریبا توی تمام علوم کاربرد داره.چطوری میتونم برای این ایده سرمایه گذار و یا خریدار پیداکنم؟؟البته این ایده هنوز به ثبت نرسیده
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پیشنهادی